Bezpłatne ogłoszenia w sieci
>

1. Postanowienia ogólne regulaminu:

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Nasze Zwierzaki oraz zamieszczający ogłoszenie lub wypowiedzi ustalają następujące warunki zamieszczania ogłoszeń i wypowiedzi.

1.1 Treść Ogłoszenia/Wypowiedzi.

Zamieszczający Ogłoszenie ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z ogłoszeniem lub wypowiedzią. Zamieszczający Ogłoszenie oświadcza niniejszym i zapewnia, że ogłoszenie lub post jest zgodny z normami ogłoszeniowymi Nasze Zwierzaki. oraz że posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie ogłoszenia lub wypowiedzi przez Nasze Zwierzaki. dla celów niniejszej Umowy oraz że korzystanie, powielanie oraz dystrybucja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi nie naruszy praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

1.2 Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności.

Zamieszczający Ogłoszenie godzi się zadość uczynić i uwolnić Nasze Zwierzaki. od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione przez Nasze Zwierzaki. w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego Ogłoszenie któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań i niedotrzymania gwarancji.

2. Zasady i warunki zamieszczania ogłoszeń.

2.1 Zasady zamieszczania ogłoszeń.

3. Przechowywanie informacji o użytkowniku. Polityka prywatności:

Nasze Zwierzaki, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Nasze Zwierzaki zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

4. Odmowa zamieszczenia i usunięcie ogłoszenia lub wypowiedzi.

Nasze Zwierzaki. zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub wypowiedzi oraz ich usunięcia bez podania przyczyny.

Nasze Zwierzaki. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu nie informując o tym użytkowników.